Акрил, холст, 40×40 см, 2016
Диана Крошилова.

gZ 3d7YHD6k - "Lunchbox"