Мини домик: 21,8 кв. м

Мини домик: 21,8 кв. м

Мини домик: 21,8 кв. м

Мини домик: 21,8 кв. м

Мини домик: 21,8 кв. м

Мини домик: 21,8 кв. м

Мини домик: 21,8 кв. м

Мини домик: 21,8 кв. м

Мини домик: 21,8 кв. м