GROUP представил дизайн упаковки тихих вин Fortuna

DDC.

DDC.

DDC.

DDC.