Акрил на бумаге, 20×20 см, 2017
Диана Крошилова.

T9zpg2 WjGU - "Q4"